Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego i zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym skierowane jest do urzędów, firm, szkół oraz palcówek bankowych. Ma na celu poprzez wykład i ćwiczenia praktyczne podnieść świadomość i kształtować pożądane postawy i zachowania w sytuacji zagrożeń
o charakterze terrorystycznym.

TEMATYKA:

  • Terroryzm,
  • Postępowanie w przypadku zagrożenia ataku terrorystycznego,
  • Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej,
  • Procedury działania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki.

Szkolenie jest dostosowane do potrzeb klienta.

Nasza kadra to profesjonaliści z wieloletnim stażem w służbach mundurowych
i jednostkach specjalnych.