KIEROWNIK DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

Kierownik do spraw bezpieczeństwa to osoba wyznaczona przez organizatora, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych
i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r (Dz. U. z 2017r. por. 1347 oraz z 2020r. poz. 1678) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Kto może zostać kierownikiem do spraw bezpieczeństwa?

Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

TEMATY SZKOLENIA:

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – czas realizacji 2 godziny
 2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny
 3. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia – czas realizacji 2 godziny
 4. Misja służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania – czas realizacji 2 godziny
 6. Zabezpieczenia imprez masowych – czas realizacji 4 godziny
 7. Zagadnienia prawne – część I – czas realizacji 2 godziny
 8. Zagadnienia prawne – część II – czas realizacji 2 godziny
 9. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas realizacji 1 godzina
 10. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas realizacji 1 godzina
 11. Zadania służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny
 12. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny
 13. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne – czas realizacji 2 godziny
 14. Wybrane aspekty prawa budowlanego – czas realizacji 2 godziny
 15. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas realizacji 2 godziny
 16. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – czas realizacji 2 godziny
 17. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 1 – czas realizacji 2 godziny
 18. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 2 – czas realizacji 2 godziny
 19. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki – czas realizacji 2 godziny
 20. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego – czas realizacji 2 godziny
 21. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego – czas  realizacji 2 godziny
 22. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego – czas realizacji 2 godziny
 23. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny
 24. Ćwiczenia praktyczne – czas realizacji 4 godziny

Szkolenie kierowników do spraw bezpieczeństwa trwa 50 godzin zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu zajęć odbędzie się egzamin wewnętrzny.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu – kierownik do spraw bezpieczeństwa otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych.

Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi: 500 zł.