Nie licz na innych i zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.
Naucz się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.

Kurs przeznaczony są dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 16 rok życia i nie mają doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy. Uczą jak zadbać o bezpieczeństwo na miejscu wypadku oraz jak udzielić pomocy poszkodowanym w najczęściej zdarzających się sytuacjach. Zajęcia prowadzone są w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, w grupach liczących maksymalnie 15 osób. Wykłady teoretyczne podparte są pokazami, po których następują ćwiczenia tak, aby każdy z kursantów mógł nabyć praktycznych umiejętności. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach.

KURS PRZEZNACZONY DLA:
  • każdego, kto chce poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy,
  • dla osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy).
PROGRAM SZKOLENIA:
  • Zasady bezpieczeństwa: własnego, osoby poszkodowanej i na miejscu zdarzenia.
  • Zasady i wykonanie resuscytacji: u osób dorosłych, dzieci i niemowląt,
  • Zasady pomocy, gdy poszkodowany jest nieprzytomny: rozpoznanie przyczyny, wstępnie badanie, ułożenie w pozycji bezpiecznej,
  • Budowę i zasady AED.
  • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych i stanach nagłych takich jak: drgawki, zawał serca, udar mózgu, zatrucie.
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia urazów mechanicznych lub obrażeń takich jak: złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotok, urazy klatki piersiowej, urazy brzucha, urazy kręgosłupa, kończyn lub głowy.
  • Postępowanie w przypadku wystąpienia obrażeń elektrycznych lub termicznych.
  • Postępowanie w przypadku ran postrzałowych lub kłutych.

CZAS KURSU: – 7 godz. (1 dzień)

Uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, które ważne jest przez okres 3 lat.