SZKOLENIE PISTOLET TAKTYCZNY – ZAAWANSOWANY

Szkolenie strzelania taktycznego (bojowego) przeznaczone jest dla osób, które potrafią bezpiecznie posługiwać się bronią i chcą poszerzyć swoja wiedzę strzelecką o nowe doświadczenia pracy z bronią oraz funkcjonariuszy służb mundurowych chcących pogłębić swoją wiedzę praktyczną.

STRZELANIE TAKTYCZNE – PISTOLET ZAAWANSOWANY

Szkolenie ma na celu zbudować fundamenty bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią krótką z myślą nauki strzelania praktycznego.
Zaczniemy od strzelania statycznego i podstawowych postaw strzeleckich, aby przejść do strzelania szybkiego i dynamicznego z identyfikacją celu w parach.

Strzelanie bojowe

Szkolenie strzeleckie z broni krótkiej prowadzone od podstaw zgodnie z metodyką nauczania, aby każdy uczestnik miał możliwość bezpiecznie wejść w świat strzelectwa taktycznego i rozwijać swoje umiejętności na każdym poziomie.
Podczas szkolenia kładziemy nacisk na fundamenty strzelectwa, które pozwolą na wyrobienie dobrych nawyków i obycia z bronią palną.