PRACOWNIK SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ

Służba porządkowe to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, działając na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r (Dz. U. z 2017r. por. 1347 oraz z 2020 r. poz. 1678) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Kto może zostać członkiem służby porządkowej?

Członkiem służby może zostać osoba legitymująca się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej.

TEMATY SZKOLENIA:

  • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas realizacji: 4 godziny
  • Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii – czas realizacji: 2 godziny
  • Zapewnienie porządku podczas imprez masowych – czas realizacji: 14 godzin
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy – czas realizacji: 4 godziny

Szkolenie dla służb porządkowych trwa 24 godziny zajęć dydaktycznych.

Po zakończeniu zajęć odbędzie się egzamin wewnętrzny.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu – członek służby porządkowej otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych.

Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi: 100 złotych.