Szkolenie z zakresu taktyki i techniki interwencji przeznaczone przede wszystkim dla funkcjonariuszy mundurowych i agencji ochrony lub osób cywilnych chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu samoobrony.

CEL  SZKOLENIA:

Celem zajęć jest nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania siły fizycznej oraz środków technicznych jako środka przymusu bezpośredniego do obezwładnienia osoby i odparcia bezpośredniego ataku na funkcjonariusza lub innej osoby. Ponadto nabyte umiejętności pozwolą przygotować uczestnika szkolenia do skutecznego przeprowadzenia podejmowania interwencji.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Poruszanie się zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej.
  2. Zadawanie ciosów rękoma i nogami.
  3. Obalenie napastnika za pomocą: dźwigni, rzutów oraz podcięć.
  4. Obrona przed uderzeniami i kopnięciami.
  5. Obrona przed duszeniem, obchytami i trzymaniem.
  6. Obrona przed atakami niebezpiecznymi narzędziami oraz zastosowanie broni do samoobrony.
  7. Zakładanie kajdanek w różnych postawach.
  8. Sprawdzanie osoby w różnych pozycjach pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów.
  9. Transportowanie osoby indywidualnie i zespołowo.
  10. Współpraca patrolu podczas podejmowania interwencji.

CZAS TRWANIA KURSU: 8 godz. (Szkolenie weekendowe)